Beleidsverklaring VGC: college laat problemen aanslepen

vrijdag 18 oktober 2013
Terug naar overzicht

Beleidsverklaring VGC: college laat problemen aanslepen

Vrijdag 18 oktober startte het laatste werkjaar van deze VGC-legislatuur. De beleidsverklaring 2013-2014 zette geen nieuwe zoden aan de dijk. Jef Van Damme: ”Dit had de eindsprint moeten zijn naar mei 2014, maar het is niet meer dan een beschrijving van de situatie en een aankondiging van nieuwe studies. De problemen van 2013 zijn dezelfde als die van 2009. Het college heeft ze niet aangepakt.”

VGC is vastgeroest en niet meer gericht op de Brusselaar

De VGC beschikt jaarlijks over 200 miljoen euro om antwoorden te bieden op de Brussels uitdagingen: een groeiende diversiteit, een bevolkingsexplosie en tegelijkertijd een vergroening en een vergrijzing van de bevolking. Jef Van Damme: “De VGC wist daar altijd op in te spelen als laboratorium voor innovatief beleid. Het was een overheid die zuurstof gaf aan nieuwe projecten, in open dialoog met personeel en het middenveld. En vandaag? Niet één van de aangekondigde innovatieve projecten is gerealiseerd: geen beroepenhuis, geen wielerpiste, geen zwemvijvers, geen culturele broedplaats voor jongeren.” Het is tijd dat de VGC de Brusselaar weer au sérieux neemt.

VGC-college wil carte blanche, zonder controle

Het college wil het parlement buiten spel zetten met een nieuwe versie van volmachtwetten. Neem nu de nieuwe welzijnsverordening. Die geeft, net als de verordening inzake Sociaal-Cultureel werk van vorig jaar, carte blanche aan het college, zonder democratische controle. Jef Van Damme: “Voortaan kan het college dus criteria achteraf bepalen. Het zet de deur open voor willekeur en subsidiëring ‘à la tête du client’. Geen enkele organisatie is nog zeker van toekomstige financiering.” Het college neemt de VGC-raad niet au sérieux en dat is  ondemocratisch, onkies en onverstandig.

Verstandhouding VGC-college en eigen administratie: bar slecht

Tot slot is het voor sp.a hoog tijd dat collegevoorzitter Vanhengel het heft in handen neemt inzake het VGC-personeel. Dat personeel is ontevreden. Wat startte met een brief van 40 adjunct-directeurs (2011) en vakbondprotest (dec2012), is uitgemond in een totaal wantrouwen tussen het personeel en het college. Jef Van Damme: “Drie jaar na de eerste beloftes rond het personeelsplan, zijn we op een pijnlijk punt gekomen. Het personeel heeft het globaal Akkoord afgewezen. De vakbonden stoppen de onderhandelingen en dienen een stakingsaanzegging in. Een trieste primeur voor de VGC.” Hoog tijd dat de VGC haar personeel, de motor van haar werking, au sérieux neemt.