Brussel verdient beter

donderdag 20 juli 2017
Terug naar overzicht

Brussel verdient beter

Elke Brusselaar werd in juni met stomheid geslagen bij de berichtgeving over Samusocial en andere toestanden in de Stad Brussel.

Enkele politici creëerden er een wirwar van structuren, bedienden zichzelf met vergoedingen voor vergaderingen die nooit plaatsvonden, in sommige gevallen op de kap van de allerzwaksten van onze samenleving. Voor sp.a is dat ontoelaatbaar, verwerpelijk en heeft dat niets te maken met waarom en hoe wij aan politiek doen.   

Zo doet sp.a het
sp.a heeft maanden geleden daarover al duidelijke beslissingen genomen. De regels voor de toekomst zijn heel eenvoudig. Er is een weddeplafond voor politici, het cumuleren van mandaten zoals burgemeester of schepen met parlementslid is uitgesloten en we hanteren volledige transparantie over wie, wat, waar en wanneer verdient. Alles open en bloot. Wie in de politiek zit voor het geld, heeft bij sp.a niks te zoeken. Dat is onze lijn.

Brussel verdient beter
sp.a ijvert ook voor een Brussels stadshervorming, voor een drastische vermindering en vereenvoudiging van het aantal structuren en voor een ambitieus stadsproject. Maar dat kan enkel als ook de Brusselse bestuurscultuur verandert. Wij willen volledige transparantie, openbaarheid van bestuursdocumenten, een beperking van het aantal structuren en mandaten en meer integriteit in de politiek. Daarom hebben onze mensen hun nek uitgestoken en zullen we dat blijven doen. Brussel is een prachtige stad en de Brusselaars verdienen een even goed bestuur.

Onze principes

1 persoon, 1 mandaat: geen cumul meer van tientallen betaalde mandaten of van de functie van parlementslid en schepen/burgemeester

Absolute transparantie: alle mandaten moeten gekend zijn én ook hun verloning moet publiek zijn

Een plafond op het inkomen van sp.a-mandatarissen, gebaseerd op het loon van een parlementslid. Wie voor het geld aan politiek doet, heeft bij sp.a geen plaats.

Geen overbodige structuren met aparte vzw’s of parallelle structuren. Dat betekent ook 1 stad, 1 politiezone en 1 OCMW voor heel Brussel

foto: Lieven Soete