CD&V-voorstel zet schoolpoort open voor discriminatie

vrijdag 21 januari 2011
Terug naar overzicht

CD&V-voorstel zet schoolpoort open voor discriminatie

VGC-raadslid en Schepen van Onderwijs in Molenbeek Jef Van Damme (sp.a) is verbaasd over het pleidooi van CD&V met betrekking tot het ‘vergroten van de autonomie van de schooldirecties’: “Blijkbaar hebben sommige politici heimwee naar de periode waar de schooldirectie naar eigen inzicht besliste wie welkom was en wie niet. De zogenaamde ‘concentratiescholen’ zijn het rechtstreekse gevolg van die absolute ‘keuzevrijheid’ van de directie.” Voor de Brusselse sp.a’er moet het debat over onderwijs in de eerste plaats niet gaan over structuren of schooldirecteurs, maar wel over de kinderen. En om de beste garanties te geven tot gelijke kansen voor alle kinderen moeten de regels over de inschrijvingen met die doelstelling bijgestuurd worden. Het Decreet voor Gelijke Onderwijskansen (GOK) met daarin het Lokaal Overlegplatform (LOP) is het decretale kader waarmee de Vlaamse Gemeenschap gelijke onderwijskansen voor alle kinderen tracht te bewerkstelligen. Bij een herziening van dit decretaal kader wil sp.a er bovendien over waken dat er garanties zijn dat Nederlandstalige kinderen een plaats hebben in Nederlandstalige scholen. 

Jef Van Damme (sp.a): “Schooldirecties hebben vandaag al heel wat verantwoordelijkheid, maar voor mij is het de samenleving, en dus de overheid, die verantwoordlijk is voor gelijke kansen voor alle kinderen. Ik roep mijn CD&V-collega’s dan ook op om vooral constructief mee te werken aan een procedure die transparant is en die garanties biedt op een gelijke toegang tot onderwijs. Door deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op de schouders van de directies te leggen zetten we niet alleen een stap achteruit, we leggen meteen ook een hypotheek op de onderwijskansen van een doelgroep die het nu al zo moeilijk heeft.”