Ja aan het Gewestelijk Parkeeragentschap

vrijdag 17 december 2010
Terug naar overzicht

Ja aan het Gewestelijk Parkeeragentschap

Op initiatief van toenmalig Minister van Mobiliteit, Pascal Smet (sp.a), keurde de Brusselse regering in februari 2009 de parkeerordonnantie goed. Deze ordonnantie (Brusselse wet) heeft tot doel om het parkeren in de 19 Brusselse gemeenten op een gecoördineerde manier aan te pakken: uniforme tarieven, gelijkaardige bewonerskaarten, parkeerzones die niet stoppen aan gemeentegrenzen, een globale aanpak van overstapparkings, een parkeergeleidingssysteem,.... . Een van de stappen in de uitvoering van deze ordonnantie is de oprichting van een Gewestelijk Parkeeragentschap, de instelling die het Gewestelijk Parkeerbeleid moet uitbouwen en vorm geven. Op voorstel van schepen van mobiliteit, Jef Van Damme, gaf het schepencollege van Sint-Jans-Molenbeek afgelopen woensdag zijn goedkeuring voor de formele participatie van de gemeente in dit parkeeragentschap. De gemeente zal daardoor een partner worden in dit agentschap en actief meewerken bij de uitbouw van een globaal parkeerbeleid voor het hele Gewest.