Leen eens een taalleerkracht

donderdag 08 februari 2018
Terug naar overzicht

Leen eens een taalleerkracht

Franstalige scholen in Brussel vinden geen leraars Nederlands. Ook in het Nederlandstalig onderwijs is er een probleem met het Frans. Ik stel voor dat Franstalige leerkrachten les geven in de Nederlandstalige school uit de buurt en omgekeerd. Zo krijgt iedereen les van een 'native speaker'.

Veel Brusselse Nederlandstalige scholen hebben vaak een Franstalige buur die dezelfde site deelt of vlak naast de school ligt. Dat is een voordeel dat alleen Brussel heeft. We wisselen leraars van beide scholen gewoon uit. Simpel.

Juf Annemie en meester Olivier hebben dat al lang begrepen. Zij is lerares in het derde leerjaar van een Nederlandstalige Brusselse basisschool. Hij geeft les in de vlakbijgelegen Franstalige school. Samen hebben ze een uniek uitwisselingsproject opgestart, met de steun van hun directies. Elke week gaat Annemie in de klas van Olivier Nederlands geven. Ondertussen geeft Olivier Franse les aan de leerlingen van Annemie. De twee scholen liggen vlakbij elkaar, de leerlingen gebruiken dezelfde ingang. En toch spraken ze elkaars taal niet meer.

Native speakers

Waarom het voorbeeld van Juf Annemie en meester Olivier niet volgen met uitwisselingen tussen Franstalige en Nederlandstalige zuster- en broederscholen? De leerkrachten van de ene school geven dan (taal)les in de andere school.  Het voordeel is dat de leerlingen les krijgen van ‘native speakers’ en dat de leerkrachten toch in hun eigen school en taalnet kunnen blijven werken. Daardoor zijn er geen administratieve obstakels. Iedereen wint er bij. En zeker de kinderen.

Tien jaar geleden heb ik dit systeem proberen in te voeren in de Nederlandstalige gemeentescholen in Molenbeek, toen ik er schepen was. Dat had geen succes omdat er weinig interesse was langs Franstalige kant. Het voorbeeld van Annemie en Olivier bewijst dat de tijd nu rijp is om het systeem uit te breiden.

Want we moeten blijven inzetten op twee- of meertaligheid. Het is een must voor kinderen die opgroeien in deze stad. Als je een job zoekt, is één van de eerste voorwaarden dat je tweetalig bent. Maar er is meer. Als je elkaars taal spreekt, begrijp je elkaar beter en kan je je beter inleven in de andere.

foto: Sint-Guido / Sint-Pieter in Anderlecht (reporters)