Pensioenplan

woensdag 02 juni 2010
Terug naar overzicht

Pensioenplan

Het pensioenplan van sp.a is een sterk voorstel waar vooral jongere generaties van zullen genieten!

Nooit in het verleden waren jongeren zo bekommerd om hun pensioen. De onheilsberichten over de vergrijzing knagen aan het draagvlak van ons sociaal stelsel. Waarom nog bijdragen als de overheid ons geen pensioen kan garanderen? De voorbije regering heeft niets gedaan om het vertrouwen te herstellen.

Het pensioenplan van sp.a is het enige duidelijke plan dat op tafel ligt.

  • we verhogen de pensioenleeftijd niet, maar wel de pensioenen, te beginnen met de inkomensgarantie voor ouderen
  • we versterken de link tussen wat je bijdraagt en wat je terugkrijgt. Hoeveel extra pensioen je erbij krijgt, hangt af van de bijdrage die je levert tijdens je loopbaan.
  • we voeren een persoonlijke loopbaan- en pensioenrecht in zodat iedereen permanent weet welke pensioenrechten hij of zij heeft opgebouwd.

De solidariteit tussen de generaties is en blijft voor ons vanzelfdsprekend.