Sociale mix kan enkel met behulp van het inschrijvingsbeleid

woensdag 09 februari 2011
Terug naar overzicht

Sociale mix kan enkel met behulp van het inschrijvingsbeleid

Gisteren gezien op het journaal van 7u : Mieke Van Hecke, het hoofd van het katholieke onderwijsnet, die het project ‘School in de Buurt’ aanhaalt als voorbeeld van hoe een sociale mix in scholen wel bereikt kan worden. Akkoord, ze noemt de naam ‘School in de Buurt’ niet, maar de omschrijving luidde: “een initiatief dat men in Brussel genomen heeft waarbij Nederlandstalige ouders uit de middenklasse met elkaar afspreken om kinderen gelijktijdig- in groep dus- in te schrijven in een bepaalde school. Zodanig dat daar ook een sterke aanwezigheid is van die witte kinderen en dus de mix gerealiseerd wordt.” Een vrij correcte en volledige omschrijving van de doelstelling van ‘School in de Buurt’. Maar…

Maar Mieke Van Hecke laat niet na om tegelijk ook te stellen dat het inschrijvingsbeleid op vlak van gelijke kansen gefaald heeft, want dat er nog altijd te veel ‘witte’ scholen zijn en langs de andere kant ook te veel ‘zwarte’. Jef Van Damme, schepen van Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek en bezieler van het project ‘School in de Buurt’ in Brussel, ontkent niet dat het probleem van een te kleine sociale mix zich nog stelt.

Maar hij wijst Mieke Van Hecke er wel op dat ze vergeet dat waardevolle projecten als ‘School in de Buurt’ alleen maar kunnen bestaan dankzij het zogezegde falende Gelijke-Onderwijs-Kansendecreet en het huidige inschrijvingsbeleid: “Het huidige beleid probeert ervoor te zorgen dat er in de scholen in zekere mate een afspiegeling van de maatschappij gecreëerd wordt. De weg ernaartoe is nog lang. Maar dat die doelstelling nog niet overal bereikt wordt, is toch geen reden om het hele beleid af te voeren?”Jef Van Damme vindt dan ook dat het GOK-decreet zeker van toepassing moet blijven: “Er bestaan nu objectieve regels binnen duidelijke procedures en een school moet elke weigering motiveren. Tot voor kort was het jammer genoeg wel mogelijk om als school het inschrijvingsbeleid naast je neer te leggen. Maar dat is nu dankzij de digitale inschrijvingsprocedure verleden tijd. Let wel: dat inschrijvingsbeleid geldt enkel voor het basisonderwijs. Ik pleit er voor om die digitale inschrijvingsprocedure uit te breiden naar het secundair onderwijs.” 

Bekijk het fragment met Mieke Van Hecke op http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.14182/2.14183/1.959281 

 Bekijk de reportage van TV Brussel over School in de Buurt op http://www.tvbrussel.be/video/4/xl-blijven-schoolinschrijvingen-gespaard-van-chaos