Tania Dekens in RvB ?Molenbeekse Huisvesting?

maandag 28 februari 2011
Terug naar overzicht

Tania Dekens in RvB ?Molenbeekse Huisvesting?

Tania Dekens werd onlangs benoemd in de raad van bestuur van “De Molenbeekse Huisvesting”. Met dat mandaat wil Tania actief werken aan het terugdringen van het sociale huisvestingprobleem in Molenbeek.

Tania Dekens houdt van Brussel, die bruisende verzameling van nationaliteiten en culturen. Dat er veel gezinnen zijn die in armoede leven, geen job hebben en een huisvestingsprobleem hebben, stuit Tania tegen de borst. “Ik probeer de situatie van de Brusselaars op vele vlakken te verbeteren. Zo was ik 2 jaar voorzitter van het Beheerscomité van Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling onder de vorige legislatuur en ben ik nu lid van de Raad van Bestuur van ons tewerkstellingsagentschap en Molenbeek Vorming. Het Molenbeeks tewerkstellingsagentschap probeert zoveel mogelijk Brusselaars de weg naar een nieuwe job te tonen door een goede begeleiding en de nodige opleiding. In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk gezinnen in de wijk te helpen. Mijn mandaat in de “De Molenbeekse Huisvesting” kan mij helpen om iets te doen aan de vaak schrijnende huisvesting hier in de gemeente.”  Tania Dekens is 40 jaar en woont ongeveer 10 jaar in Sint-Jans-Molenbeek. Ze studeerde rechten aan de UGent en volgde een bijkomende opleiding in modern overheidsmanagement aan de KULeuven. Tania is ambtenaar en werkte de afgelopen jaren voor verschillende socialistische ministers zoals Luc Van den Bossche, Johan Vande Lanotte, Freya Van den Bossche en Laurette Onkelinx en is vandaag HR-manager van het Federaal Wetenschapsbeleid, waaronder onze Brusselse federale musea ook vallen.  

De CVBA “De Molenbeekse Huisvesting” bestaat al meer dan 100 jaar en is één van de grootste openbare vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De maatschappij beheert ongeveer 40.000 woningen en heeft een  huurwoningenbestand dat bestaat uit meer dan 3.000 sociale woningen (appartementen en studio’s).

“De Molenbeekse Huisvesting” staat in voor het technisch beheer van het woningenbestand (onderhoud van de woningen en van hun uitrustingen), ziet toe op de uitbreiding en de verbetering van het huurwoningenbestand (renovatie van oude woningen of minder comfortabele woningen), verhuurt de woningen en ontwikkelt een systeem voor de sociale begeleiding van de gebruiksgerechtigden.