Wegenvignet is geen oplossing!

woensdag 17 november 2010
Terug naar overzicht

Wegenvignet is geen oplossing!

Jef Van Damme (sp.a) betreurt voortijdig afvoeren kilometerheffing voor personenwagens

Ondanks het Brussels regeerakkoord, het beleidsplan Openbare Werken en Vervoer van Brigitte Grouwels en het kersvers Iris II-mobiliteitsplan van de Brusselse regering, is de slimme kilometerheffing voor personenwagens al afgevoerd en begraven. “Al meer dan een jaar blazen Minister Grouwels en Staatssecretaris De Lille warm en koud over de invoering van een stadstol of een slimme kilometerheffing”, zegt Jef Van Damme (sp.a), “Studies werden besteld en beloftes werden gemaakt. Dat was blijkbaar vooral bezigheidstherapie, want gisteren heeft de Minister-President de kilometerheffing koud afgevoerd. Brussel wordt hier niet ecologischer en zeker niet mobieler van.”

In het Brussels regeerakkoord staat het volgende te lezen: “de eventuele invoering van systemen van stadstol na overleg met de andere Gewesten of een tarifering die rekening houdt met het gebruik van een voertuig en niet met het bezit ervan worden onderzocht”.

Op 9 oktober zegt mevrouw Grouwels in de pers ze geen voorstander is van een stadstol, maar wel van een slimme kilometerheffing. Ze wordt daarin onmiddellijk bijgetreden door haar collega Jean-Luc Vanraes.

Op zondag 15 november zegt Staatssecretaris De Lille dat ook hij een voorstander is van een kilometerheffing en dat hij samen met Vlaanderen en Wallonië een gemeenschappelijk norm wil bepalen voor de heffing.

Jef Van Damme: “Ook in het pas gepubliceerde beleidsplan van Minister Grouwels en in het Iris II-plan staat dat de invoering van een slimme kilometerheffing bestudeerd zal worden. Men rekent zelfs op de inkomsten van de heffing om de plannen te financieren. Het is onbegrijpelijk dat de Minister-President al deze teksten naast zich neerlegt en een akkoord sluit met Vlaanderen en Wallonië over de invoering van een wegenvignet voor personenvoertuigen. Terwijl iedereen weet dat dit niet de juiste oplossing is om de mobiliteitsproblemen in Brussel aan te pakken.”

Het wegenvignet is vooral een forfaitaire belasting op het bezit van een wagen, terwijl een slimme kilometerheffing het gebruik van de wagen ontmoedigt.

Van Damme: “Het grote probleem in Brussel is vooral het gebruik van de wagen voor kleine afstanden en voor het woon-werkverkeer, terwijl er alternatieven voorhanden zijn als de fiets of het openbaar vervoer. Een wegenvignet zit er op het vlak van het aanmoedigen van de alternatieven helemaal naast. In die zin is dit geen goede ecologische en geen goede mobiliteistmaatregel. Brussel staat vandaag verder dan ooit van de titel van ecologische hoofdstad.”