Openbaarheid van bestuur

donderdag 20 juli 2017
Terug naar overzicht

Openbaarheid van bestuur

Een moderne overheid maakt haar beleidsbeslissingen publiek en geeft burgers de kans die beleidsbeslissingen in detail in te zien. Ik diende een voorstel van ordonnantie in om de openbaarheid van bestuur in Brussel te garanderen. En ben blij dat ik daarvoor steun krijg van Open Vld, Groen, N-VA, CD&V en Ecolo.

Wat staat zoal in mijn voorstel? Het voorstel verplicht de Brusselse Regering en de gemeentebesturen om hun beslissingen en bestuursdocumenten openbaar te maken. Burgers zullen makkelijker documenten kunnen opvragen, op verschillende manieren.

Goed bestuur

In het Brussels Parlement wordt reeds enkele maanden gewerkt aan een reeks voorstellen rond goed bestuur. Maar wat betreft transparantie mocht het voor mij nog verder gaan.

Een transparante overheid is de beste structurele maatregel om schandalen zoals we hebben gekend met Samusocial te voorkomen. Een overheid die weet dat haar beslissingen openbaar zullen zijn, zal ook meer moeite doen haar dossiers te onderbouwen en grondig te motiveren.

Het voorstel wordt vandaag officieel in overweging genomen in het Brussels Parlement en verder besproken na het parlementair reces.

De medeondertekenaars zijn Els Ampe (Open Vld), Bruno De Lille (Groen), Cieltje Van Achter (N-VA), Paul Delva (CD&V) en Zoë Genot (Ecolo).

foto: Hannes De Geest